Adaptador de succión Luer
Cánula para adaptar puntas al sistema de aspiración
Capillary Tips
para irrigación y succión
NaviTip®
Sistema de cánulas para irrigación y aplicación
NaviTip® FX
Cánula de irragación con extremo fibroso
NaviTip® Sideport
Cánula de irragación con perforación lateral